Europæisk portal til præsentation af
projekter der vedrører handicappede

  • Et meget stort antal af projekter, der vedrører handicappede er blevet finansieret af EU Kommissionen.
  • ENEVA portalen er blevet etableret til fremme og spredning af resultaterne af disse projekter
  • Første stadie vedrører projekter der er koordineret i seks europæiske lande

Projekt ENEVA gennemfører en tematisk aktion inden for LLL initiativerne for handicappede. Det tilbyder en valorisering af de resultater der er opnået inden for rammerne af EU’s LLL programmer (Leonardo da Vinci, Socrates) ved hjælp af en strategi der går ud på at henvende sig til de vigtigste aktører i integrationsprocessen på regionalt/ nationalt og europæisk plan. Denne strategi går ud på fremme resultaterne inden for dette specifikke område ved at opsætte et såkaldt “logical framework” for at hjælpe forskere og beslutningstagere med at analysere og sammenligne løsninger, erfaringer, metoder og forslag.

Grundlæggende bliver dette arbejde tilgængeligt via en skræddersyet portal: Målet er at samle veldokumenterede resultater (originaldokumenter, slutrapporter ..) så disse står til fuld rådighed for aktørerne. Aktørerne (som er den vigtigste målgruppe for dette projekt) er defineret i den bredest mulige betydning: fordi den innovation, som hvert projekt præsenterer i bred forstand kunne påvirke de sociale relationer omkring den handicappede, dennes forventninger, kvaliteten på de forskellige services, og alle de typer af barrierer som hver person møder som deltager i samfundet.